Ana Sayfa / e-Devlet / Çocuk Yardım Parası

Çocuk Yardım Parası

Çocuk yardımı 2014 , devlet memuru çocuk yardımı , sigortalılara çocuk yardımı , memur çocuk yardımı 2014, asgari geçim indiriminde çocuk yardımı , vergiden istisna müstesna çocuk yardımı ,

çocuk parası ,primden istisna çocuk yardımı, çocuk zammı 2013 yılı için çocuk zamları , vergiden istisna çocuk yardımı ,çocuk yardımı sınırı, çocuk yardımı ne kadar
Çocuğunmu var derdin var demişler . Devletimiz madem çocuğun var derdin var o zaman çocuğun için bazı yardımlarda bulunayım, bazı istisnalar belirleyim , ödediğin vergiden bazı tutarları indireyim demiş, buyrun aşağıda tüm çocuk yardımları bulunmaktadır. Şaka bir yana çocuklardan daha güzel bir şey olabilirmi bu dünyada.

a) Devlet memurları 2014 Ocak  çocuk yardımı memur maaş katsayıları belirlenerek aşağıdaki gibi olmuştur.

0-6 çocuk yardımı 38,50 TL

6 yaş üzeri çocuk yardımı 19,25 TL

b) Şartlı nakit transferi ile çocuk yardımı

2014 Sigortası olmayan muhtaç durumda olan ailelerin çocukları  için sydv sosyal yardımlaşma dayanışma vakfı tarafından çocuk başına aylık aşağıdaki yardımlar yapılır.2013 miktarları

İlköğretime devam eden erkek öğrenci için/aylık 30 TL

İlköğretime devam eden kız öğrenci için/aylık 35 TL
Ortaöğretime devam eden erkek öğrenci için/aylık 45TL
Ortaöğretime devam eden kız öğrenci için/ aylık 55 TL

c) Sigortalılara asgari geçim indirimi adı altında verilen çocuk ve eş yardımları aşağıdaki gibidir.

Durumu AGİ çocuk ve eş yardımı
Bekar çocuksuz 80,33
Evli, eşi çalışıyor, çocuksuz 80,33
Evli, eşi çalışıyo r1 çocuklu 92,37
Evli, eşi çalışıyor 2 çocuklu 104,42
Evli, eşi çalışıyor 3 çocuk 120,49 (136,55) e çkarılması bekleniyor)
Evli, eşi çalışmıyor, çocuk yok 96,39
Evli, eşi çalışmıyor 1 çocuklu 108,44
Evli, eşi çalışmıyor 2 çocuklu 120,49
Evli, eşi çalışmıyor 3 ve daha fazla çocuk 136,55

d)Çocuk zammında sigorta prim indirimi

2014 Sigortalıya çocuk zammı adı altında yapılan ödemelerden, sigortalı veya isteğe bağlı sigortalı sayılmayan, kendi sigortalılığı nedeniyle gelir veya aylık bağlanmamış olan çocuklarından 18 yaşını, lise ve dengi öğrenim veya 5/6/1986 tarihli ve 3308 sayılı Meslekî Eğitimi Kanununda belirtilen aday çırak, çırak ya da işletmelerde meslekî eğitim görmesi halinde 20 yaşını, yüksek öğrenim görmesi halinde 25 yaşını doldurmamış ve evli olmayan çocukları ile yaşına bakılmaksızın 5510 sayılı Kanuna göre malûl olduğu tespit edilen evli olmayanlarından en fazla iki çocuğa kadar (iki çocuk dahil) olanları için, sigortalının hizmet akdinin devam etmesi şartıyla fiilen çalışmasının olup olmadığı üzerinde durulmaksızın iki çocuğu geçmemek kaydıyla, çocuk başına her yıl belirlenen aylık asgari ücretin %2′si oranındaki tutarı, aylık prime esas kazançların hesaplanmasında dikkate alınmayacaktır.2014 yılında işveren tarafından sigortalıya verilen çocuk zammından 01.01.2014-30.06.2014 dönemi itibariyle 1 çocuk için 21,42  TL 2 çocuk için 42,84  TL  tutarındaki miktar aylık prime esas kazançların hesaplanmasında dikkate alınmaz

e) çocuk zammında gelir vergisi indirimi

2014 GVkanunun 25 maddesinin 5 . bendinde Hizmet erbabına ödenen çocuk zamlarının gelir vergisinden müstesna olması, Bu zamların, devletçe verilen miktarları aştığı takdirde, fazlasının vergiye tabi tutulması gerektiği belirtilmektedir. yukarıda tespit edilen devlet memuru çocuk yardımları miktarı sigortalılara ödenen çocuk zamları içinde vergiden müstesnadır. 0-6 yaş grubu çocuk için verilen çocuk zammından 2014 ocak için 38,50 TL , 6 yaş üstü çocuk için verilen çocuk zammından 2013 ocak için 19,25 TL gelir vergisinden müstesnadır.

Çocuk Yardım Parası - turgutyalcin.com Çocuk Yardım Parası - turgutyalcin.com

İlgili Konular

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir